Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

nemuri
13:23
5931 8a97
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
nemuri
13:19
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viaFarbnebel Farbnebel

November 13 2017

nemuri
19:59
5055 1b1f
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaPoranny Poranny
nemuri
19:57
1094 0ba9
Reposted frommart6na mart6na viagruetze gruetze
nemuri
08:46
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— Nathan Hill "Niksy"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastonerr stonerr

November 12 2017

22:14
1649 4ac9
Reposted fromkeeptheharmony keeptheharmony viaElodja Elodja
22:14
9228 fd98
Reposted fromdivi divi viaKryptonite Kryptonite
nemuri
22:13
nemuri
22:12
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viazeberko zeberko

November 10 2017

nemuri
16:45
Reposted frombluuu bluuu
nemuri
16:31
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny.
— Kaja Kowalewska / Bez urlopu

November 09 2017

nemuri
10:14
Reposted frombluuu bluuu viaroyals royals
nemuri
10:09
4878 6343
Reposted fromzrazik zrazik viazeberko zeberko

November 06 2017

nemuri
14:03
5841 e0d2
Reposted fromkodokuna kodokuna viarudosci rudosci
nemuri
14:02
1806 e053
Reposted fromkeik keik viarudosci rudosci
nemuri
14:02
14:01

October 19 2017

nemuri
07:50
0848 5b37
nemuri
07:50
0848 5b37
nemuri
07:50
7988 cc52
Reposted fromkaiee kaiee viapenispenispenislol penispenispenislol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl