Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

nemuri
19:17
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viaesperer esperer
nemuri
19:15
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viawonderwall wonderwall
14:47
1637 40c1
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viazabka zabka

April 28 2017

16:20
nemuri
16:20
gotta know the difference between being patient and wasting your time
nemuri
16:20
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viagoldenmoments goldenmoments
nemuri
16:19
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viagoldenmoments goldenmoments
nemuri
16:19
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
nemuri
16:18
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
nemuri
16:17
nemuri
16:17
1169 c556
Reposted fromzciach zciach vialifedownthespiral lifedownthespiral
nemuri
16:17
Reposted fromshakeme shakeme viagoldenmoments goldenmoments
16:17
3179 3a52

syflove:

roses

Reposted fromfreakish freakish viainspirations inspirations
nemuri
16:17
9208 4abb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
nemuri
16:17
nemuri
16:16
3593 a99b
Coś mnie ominęło w życiu na amen
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaserplesniowy serplesniowy
nemuri
16:16
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viaserplesniowy serplesniowy
nemuri
16:16
nemuri
16:15
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaserplesniowy serplesniowy
nemuri
16:15
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaserplesniowy serplesniowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl