Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

nemuri
19:04
nemuri
19:04
6370 5029
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaLuukka Luukka
nemuri
19:04
0995 4ca2
Reposted fromslodziak slodziak viapoolun poolun
nemuri
19:00
9550 91b5
Reposted fromretro-girl retro-girl via13-days 13-days
nemuri
18:59
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via13-days 13-days
nemuri
18:58
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
nemuri
18:57
5974 e88d
Reposted fromPoranny Poranny viahavingdreams havingdreams
18:57
nemuri
18:57

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viawonderwall wonderwall
nemuri
18:56
nemuri
18:56
0786 157b
Reposted fromtichga tichga viaKryptonite Kryptonite
nemuri
18:55
6486 bbe8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKryptonite Kryptonite
nemuri
08:29
nemuri
08:28
7579 69ea
Reposted fromundertow undertow via13-days 13-days
08:28
3376 d877
Reposted frombrumous brumous via13-days 13-days
nemuri
08:28
8394 23e4
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja via13-days 13-days

September 19 2017

nemuri
20:45
7952 699e
Reposted fromslodziak slodziak viahormeza hormeza
nemuri
20:45
20:44
5691 b015
Reposted fromsexypretty sexypretty viapannakojot pannakojot
nemuri
20:44
7579 69ea
Reposted fromundertow undertow viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl